C C C C A+ A A- X

Бюджет

БЮДЖЕТ 2021 г.
   
Утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/04.02.2021 г.
   
БЮДЖЕТ  ЗА  2021 г. Окръжен съд гр. Пазарджик
ПОКАЗАТЕЛИ Утвърден бюджет за 2021 г.
Разходи общо 3 068 026
в т. ч  
Заплати и възнаграждения за персонала 2 174 282
Други възнаграждения и плащания за персонала 190 200
Осигурителни вноски 523 177
Издръжка 179 897 
Платени данъци, такси и адм. санкции 470
Разходи за членски внос 0
Други текущи трансфери за домакинствата 0
Капиталови разходи 0
Основен ремонт на ДМА 0
Придобиване на ДМА 0
Придобиване на НДА 0
   
Забележка: Настоящата бюджетна сметка се публикува съобразно чл. 57, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г. и в съответствие с "Указания относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2021 г.", утвърден с протокол № 2, т.6 от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 4 февруари 2021 г.

Утвърден бюджет на Окръжен съд - Пазарджик за 2020 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация