C C C C A+ A A- X

Контакти

Информационен център

Работно време

  • от понеделник до петък, от 8.30 до 17:00 часа

В Информационния център се приемат и регистрират искови молби, жалби против действията на ЧСИ, както и  кореспонденция от граждани и юридически лица по всички видове дела В информационния център могат да се правят справки по движението на дела, да се подават молби и да се получават незаверени и обезличени преписи на съдебни актове и протоколи от съдебни заседания. На разположение са образци от всички формуляри за съдебните процедури, извършвани от Окръжен и Районен съд – Пазарджик. Приемат се заявления за издаване на съдебни удостоверения – за несъстоятелност на фирми и сдружения, за актуално състояние и ликвидация на сдружения с нестопанска цел. Предоставя се информация за съдебните процедури и събираните от съдилищата такси по Тарифа №1, без това да има характер на юридическа консултация. За улеснение на гражданите са инсталирани два постерминала,  посредством които имат възможност да се внасят на място дължимите такси за извършваните от двете съдилища услуги, без да се начислява допълнителни такси и комисиони за превода с валидни дебитни и кредитни карти VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro по транзитна сметка / държавни такси, глоби и съдебни разноски/.

Информационен център

партер

+359 (34) 409 507

registratura@court-pz.info

Регистратура

Работно време

  • от понеделник до петък, от 8.30 до 17 часа

 


В Служба „Регистратура” се приема и регистрира входящата кореспонденция от съдилищата в съдебен район Пазарджик, Окръжна прокуратура, Районна прокуратура-Пазарджик, ОД на МВР-Пазарджик и друга пощенска кореспонденция.

Силвия Трифонова

деловодител - регистратура

ет. 3, ст. 52

+359 (34) 409 505

registratura@court-pz.info

Деловодства

Работно време

  • от понеделник до петък, от 8.30 до 17 часа

Въззивно гражданско деловодство

ет. 3,ст. 52

+359 (34) 409 540

delgr@court-pz.info

Гражданско/търговско деловодство

ет. 3,ст. 41

+359 (34) 409 503

targovsko@court-pz.info

Наказателно деловодство

ет. 3, ст. 52

+359 (34) 409 502

delnak@court-pz.info

Фирмено деловодство

ет. 3,ст. 41

+359 (34) 409 504

firmeno@court-pz.info

Връчване на призовки и съдебни книжа

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.

Връчване на призовки и съдебни книжа

сутерен, ст. 74

+359 (34) 409 506

prizovkar@court-pz.info

Архив

Работно време

  • от понеделник до петък, от 8.30 до 17 часа

 Служба "Архив" осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат на дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структурните звена на съда.

 

Архив

сутерен, ст. 74

+359 (34) 409 506

Център за медиация към Окръжен съд - Пазарджик и Районен съд - Пазарджик

Работно време

  • всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 часа
  • 4400 Пазарджик, ул. Хан Крум № 3, етаж 3, ст. 50

Центърът за медиация е реализиран съвместно от Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик и ще обслужва всички съдилища от съдебен район на Окръжен съд – Пазарджик. Инициативата цели да насърчи използването на медиацията като метод за решаване на съдебни спорове.

Карамфилка Бонджова

Координатор

етаж 1, ст. 6

+359 (34) 409 608

mediation@rcourt-pz.info

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация