C C C C A+ A A- X

Указател за контакти

Администрация

Анелия Спасова

Съдебен администратор

тел.+359 (34) 409 500, факс:+359 (34) 409 501

Мирослава Ботева

Човешки ресурси

+359 34 409 560

Регистратура

Работно време

  • от понеделник до петък, от 8.30 до 17 часа

 


В Служба „Регистратура” се приема и регистрира входящата кореспонденция от съдилищата в съдебен район Пазарджик, Окръжна прокуратура, Районна прокуратура-Пазарджик, ОД на МВР-Пазарджик и друга пощенска кореспонденция.

Силвия Трифонова

деловодител - регистратура

ет. 3, ст. 52

+359 (34) 409 505

registratura@court-pz.info

Финанси

Красимира Кацарска

Счетоводител

ет. 3, ст. 51

+359 (34) 409 514

kasfin@court-pz.info

Мариана Джукелова

главен счетоводител

ет. 3, ст. 51

+359 (34) 409 515

m.dzhukelova@court-pz.info

Деловодства

Работно време

  • от понеделник до петък, от 8.30 до 17 часа

Архив

Работно време

  • от понеделник до петък, от 8.30 до 17 часа

 Служба "Архив" осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат на дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структурните звена на съда.

 

Архив

сутерен, ст. 74

+359 (34) 409 506

Обща администрация

Мариан Попов

Системен администратор

сутерен ст. 73

+359 (34) 409 568

Маринела Чавдарова

Връзки с обществеността/статистик

сутерен, ст. 73

+359 (34) 409 509

pr@court-pz.info

Светослав Илиев

Системен администратор

сутерен, ст. 73

+359 (34) 409 508

Информационен център

Работно време

  • от понеделник до петък, от 8.30 до 17:00 часа

В Информационния център се приемат и регистрират искови молби, жалби против действията на ЧСИ, както и  кореспонденция от граждани и юридически лица по всички видове дела В информационния център могат да се правят справки по движението на дела, да се подават молби и да се получават незаверени и обезличени преписи на съдебни актове и протоколи от съдебни заседания. На разположение са образци от всички формуляри за съдебните процедури, извършвани от Окръжен и Районен съд – Пазарджик. Приемат се заявления за издаване на съдебни удостоверения – за несъстоятелност на фирми и сдружения, за актуално състояние и ликвидация на сдружения с нестопанска цел. Предоставя се информация за съдебните процедури и събираните от съдилищата такси по Тарифа №1, без това да има характер на юридическа консултация. За улеснение на гражданите са инсталирани два постерминала,  посредством които имат възможност да се внасят на място дължимите такси за извършваните от двете съдилища услуги, без да се начислява допълнителни такси и комисиони за превода с валидни дебитни и кредитни карти VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro по транзитна сметка / държавни такси, глоби и съдебни разноски/.

Информационен център

партер

+359 (34) 409 507

registratura@court-pz.info

Връчване на призовки и съдебни книжа

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.

Връчване на призовки и съдебни книжа

сутерен, ст. 74

+359 (34) 409 506

prizovkar@court-pz.info

Съдебни помощници

Йоана Кръстева

Съдебен помощник

+359 34 409 512

Георги Малинов

Съдебен помощник

+359 34 409 512

Тодор Коев

Съдебен помощник

+359 34 409 512

Съдебни секретари

Виолета Боева, Петя Борисова, Петрана Динева

съдебни секретари

ет. 2, ст. 30

+359 (34) 409 510

Константина Рядкова, Ана Ненчева, Стоянка Коцева

съдебни секретари

ет. 1, ст. 82

+359 (34) 409 511

Нели Въгларова

съдебни секретари

ет. 1, ст. 82

+359 (34) 409 537

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация