C C C C A+ A A- X

Указател за контакти

Регистратура/Насрочени дела

Работно време

  • от понеделник до петък, от 8.30 до 17 часа

 


В Служба „Регистратура” се приема и регистрира входящата кореспонденция от съдилищата в съдебен район Пазарджик, Окръжна прокуратура, Районна прокуратура-Пазарджик, ОД на МВР-Пазарджик и друга пощенска кореспонденция.

В служба "Насрочени дела" може да се получи информация по насрочено дело или да се запознаете с него в адвокатска стая на 3 етаж. 

Жана Станкова

деловодител - насрочени дела

ет. 3, ст. 52

+359 (34) 409 505

Силвия Трифонова

деловодител - регистратура

ет. 3, ст. 52

+359 (34) 409 505

registratura@court-pz.info

Деловодства

Работно време

  • от понеделник до петък, от 8.30 до 17 часа

Въззивно гражданско деловодство

ет. 3,ст. 33

+359 (34) 409 540

delgr@court-pz.info

Гражданско/търговско деловодство

ет. 3,ст. 41

+359 (34) 409 503

targovsko@court-pz.info

Наказателно деловодство

ет. 3, ст. 52

+359 (34) 409 502

delnak@court-pz.info

Фирмено деловодство

ет. 3,ст. 41

+359 (34) 409 504

firmeno@court-pz.info

Архив

Работно време

  • от понеделник до петък, от 8.30 до 17 часа

 Служба "Архив" осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат на дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структурните звена на съда.

 

Архив

сутерен, ст. 74

+359 (34) 409 506

Информационен център

Работно време

  • от понеделник до петък, от 8.30 до 17:00 часа

В Информационния център се приемат и регистрират искови молби, жалби против действията на ЧСИ, както и  кореспонденция от граждани и юридически лица по всички видове дела В информационния център могат да се правят справки по движението на дела, да се подават молби и да се получават незаверени и обезличени преписи на съдебни актове и протоколи от съдебни заседания. На разположение са образци от всички формуляри за съдебните процедури, извършвани от Окръжен и Районен съд – Пазарджик. Приемат се заявления за издаване на съдебни удостоверения – за несъстоятелност на фирми и сдружения, за актуално състояние и ликвидация на сдружения с нестопанска цел. Предоставя се информация за съдебните процедури и събираните от съдилищата такси по Тарифа №1, без това да има характер на юридическа консултация. За улеснение на гражданите са инсталирани два постерминала,  посредством които имат възможност да се внасят на място дължимите такси за извършваните от двете съдилища услуги, без да се начислява допълнителни такси и комисиони за превода с валидни дебитни и кредитни карти VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro по транзитна сметка / държавни такси, глоби и съдебни разноски/.

Информационен център

партер

+359 (34) 409 507

registratura@court-pz.info

Други

Анелия Спасова

административен секретар

ет. 3,ст. 62

тел.+359 (34) 409 500, факс:+359 (34) 409 501

pazardzhik-os@justice.bg

Галина Кирилова

съдебен администратор

ет. 3, ст. 34

+359 (34) 409 560

pazardzhik-os@justice.bg

Йоана Кръстева, Георги Малинов, Тодор Коев

Съдебни помощници

ет. 3, ст. 64

+359 (34) 409 512

Мариана Джукелова

главен счетоводител

ет. 2, ст. 54

+359 (34) 409 515

dzhukelova@court-pz.info

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация