C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Вътрешни правила за организацията на достъп до електронни съдебни дела на Окръжен съд - Пазарджик в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет


Вътрешни правила за образуване и разпределение на постъпващите дела в Окръжен съд - Пазарджик


Вътрешни правила за публикуване на съдеби актове на интернет страницата на Окръжен съд - Пазарджик и в централния интерфейс за публикуване на съдебни актове

 


Приложения за изпращане на съобщения и призовки 
Приложение №1 
Приложение №2 


Вътрешни правила за достъп до обществена информация


Приложения:  1    2     4 


Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни в Окръжен съд - Пазарджик

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Правила за организацията на работата на съдебните помощници в Окръжен съд - Пазарджик


Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Окръжен съд Пазарджик


Правила за провеждане на стажа на стажант-юристите разпределени към Окръжен съд - Пазарджик


Правила за събиране на съдебните вземания


Стратегически план за развитие на Окръжен съд – Пазарджик 2020-2023


Оперативен план на Окръжен съд – Пазарджик 2020-2023


Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчкиКОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАГИСТРАТИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация