C C C C A+ A A- X

Бюджет

БЮДЖЕТ 2022 г.
   
Утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 11/31.03.2022г.
   
БЮДЖЕТ  ЗА  2022 г. Окръжен съд гр. Пазарджик
ПОКАЗАТЕЛИ Утвърден бюджет за 2022 г.
Разходи общо 3 457 999
в т. ч  
Заплати и възнаграждения за персонала 2 312 020
Други възнаграждения и плащания за персонала 270 355
Осигурителни вноски 581 451
Издръжка 276 903 
Платени данъци, такси и адм. санкции 470
Разходи за членски внос 0
Други текущи трансфери за домакинствата 0
Капиталови разходи 16 800
Основен ремонт на ДМА 0
Придобиване на ДМА 16 800
Придобиване на НДА 0
   
Забележка: Настоящата бюджетна сметка се публикува съобразно чл. 57, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г. и в съответствие с "Указания относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2022 г.", утвърден с протокол № 11, от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 31.03.2022г..

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация