C C C C A+ A A- X

Бюджет

БЮДЖЕТ 2022 г.
     
Утвърден и с включени корекции с решение на Пленума на ВСС по протокол № 22/17.08.2023 г.
     
БЮДЖЕТ  ЗА  2023 г. Окръжен съд гр. Пазарджик
ПОКАЗАТЕЛИ Утвърден бюджет за 2023 г. Коригиран бюджет към 17.08.2023 г.
Разходи общо 3 988 143 4 024 043
В т. ч - -
Заплати и възнаграждения за персонала 2 705 900 2 705 900
Други възнаграждения и плащания за персонала 355 218 355 218
Осигурителни вноски 676 256 676 256
Издръжка 250 299 250 299
Платени данъци, такси и адм. санкции 470 470
Разходи за членски внос 0 0
Други текущи трансфери за домакинствата 0 0
Капиталови разходи 0 35 900
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 0 35 900
Придобиване на НДА 0 0
     
Забележка: Настоящата бюджетна сметка се публикува в съответствие с "Указания относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2023 г.", утвърден с протокол № 22, от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 17.08.2023г..

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация