C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Правила за достъп и образци на заявления до Единния портал за елетронно правосъдие

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за издаване на удостоверение за несъстоятелност

Заявление за издаване на изпълнителен лист

Заявление за издаване на заверен/незаверен препис

Заявление за връщане на парична гаранция

Заявление за издаване на удостоверение за липса на заведени дела

Заявление за освобождаване от такси по дело

Заявление за издаване на удостоверение за актуално състояние на юридически лица с нестопанска цел

Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация на юридически лица с нестопанска цел

Заявление за издаване на препис по фирмено дело

 

За вещи лица

ОБРАЗЕЦ 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЕЩО ЛИЦЕ ОС ПАЗАРДЖИК

ОБРАЗЕЦ 2 - ДЕКЛАРАЦИЯ че лицето не е поставено под запрещение

ОБРАЗЕЦ 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ удостоверяваща съответствието с изискванията по чл 7 ал 2 т 2 и 3 от Наредбата

ОБРАЗЕЦ 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ - съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица

ОБРАЗЕЦ 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ по ЗЗЛД Пазарджик

 

За преводачи

Заявление преводач

Преводачи декларация - приложение 1

Преводачи декларация - приложение 2

Преводачи декларация - приложение 3

Преводачи декларация съгласие - приложение 4

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация