C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

  На основание чл.4 от ЗОПБ Окръжен съд Пазарджик обслужва физически и юридически лица с ПОС терминални устройства – без банкови комисиони и такси с валидни дебитни и кредитни карти VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro по транзитна сметка/приемане на държавни такси/ и по набирателна сметка/хонорари за вещи лица,съдебни гаранции/.
  Държавни такси, отнасящи се за Окръжен съд Пазарджик, могат да се внасят в Информационен център - партер и в търговско деловодство – етаж 3, стая № 41. Депозитни суми по набирателна сметка на съда могат да се внасят в служба „Регистратура”, етаж 3, стая № 52.

Банкови сметки Окръжен съд Пазарджик
Общинска банка АД ФЦ Пазарджик
BIC: SOMBBGSF
Банкова сметка за внасяне на държавни такси и глоби: IBAN: BG88 SOMB 9130 3156 9437 01
Банкова сметка за депозити за вещи лица, свидетели, частни суми (гаранции): IBAN: BG09 SOMB 9130 3356 9437 00


Съгласно чл. 73, ал. 4 ГПК, в случай че искане за защита и съдействие е извършено в електронна форма по чл. 102е от ГПК в Единния портал за електронно правосъдие, дължимата държавна такса се намалява с 15 на сто. При оттегляне на съгласието за връчване по този начин разликата до пълния размер на дължимата държавна такса се довнася от задълженото лице в 7-дневен срок.


ТАРИФА № 1 

към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието

ТАРИФА ГПК

за държавните такси, които се събират от съдилищата по Граждански процесуален кодекс (ГПК)

Разноски и възнаграждения по НПК

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация