C C C C A+ A A- X

Съдебен район

Районен съд - Пазарджик

Районният съд в гр. Пазарджик е един от 113 районни съдилища в България.
Зам.-председателят оглавява Наказателната колегия.
Разглежда граждански, наказателни и административно-наказателни дела като първа инстанция. Тук се включват:
• семейни и трудови дела;
• дела за издръжка и осиновяване;
• искове по търговски и граждански дела с цена на иска под 10000 лв.;
• делби за недвижимо имущество.
Исковете за издръжка могат да се предявяват по местожителство на някоя от страните.
Искове за вреди могат да се предявяват по извършване на деянието или по местожителство на ответника.
Искове срещу ответници от различни съдебни райони могат да се предявяват в съда по местожителството на някой от ответниците.
Исковете свързани с права върху недвижим имот могат да се предявяват в съдебния район по местонахождението на имота.
Като въззивна инстанция Районният съд разглежда и взема решения по такива на Общинския съвет, на Поземлената комисия и др.

 

Районен съд Пещера

Подсъдни са наказателни, административни и граждански дела. Наказателната колегия включва 3-ма съдии. В състава на Гражданската колегия влизат 2-ма съдии. Има 1 съдия-изпълнител и 1 съдия по вписванията. Броят на служителите, работещите в съдебната администрация, е 11.
Сградата на съда е построена през 1931-1932 год. и тогава е работил само 1 мирови съдия. С разрастването дейността на съдебната система през годините се е наложило разширение на съда. В края на 2005 год. се започва пристройка, надстройка и реконструкция на съдебната палата.
Сегашната сграда е на eдин етаж, с голямо представително фоайе, кабинети за съдиите и прокурорите и канцеларии за съдебната администрация.
Новопроектираната постройка ще бъде на три нива, с вертикална комуникация, санитарни възли и административна част. Първият етаж е предвиден за прокуратурата, а вторият и третият – за Районния съд. Според проекта се предвижда изграждането на нова заседателна сграда с обособена в нея съвещателна стая. До входа ще се оборудва банков офис и ще се изгради помещение за охрана.

 

 

Районен съд Велинград

Съдебният район обхваща: Община Велинград (18 кметства и 5 махали) и Община Ракитово (гр. Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково) – населението е около 75000 души. Подсъдни са граждански, административни и наказателни дела.
В съда работят: 4 районни съдии, 1 съдия-изпълнител, 1 съдия по вписванията. В състава на съдебната администрация влизат 18 служители.
Старата съдебна палата е построена през 30-те години на миналия век. От 2003 год. започва пристройка и реконструкция. Първоначално проектът се изпълнява от Министерството на правосъдието, а след това се довършва от Висшия съдебен съвет. Модерната сграда беше тържествено открита на 19.04.06 год. В залите има система за видеоконтрол, а на входа е монтиран детектор за метал.

 

Районен съд - Панaгюрище

Панагюрският съд функционира от 1881 год. Преди и след Освобождение на България функцията на съдебен съвет изпълнява местния старейшински съвет, в който са вземали участие видни революционери от окръга. Това е и първата следосвобожденска съдебна институция, която извършва правораздаване „по съвест и в съгласие с местните обичаи”.
Съдът е бил мирови, околийски, народен , а от 1971 год. – Районен съд Панагюрище. Подсъдни са наказателни, граждански и административни дела. Съдебният район обхваща около 36000 души. Тук влизат Община Панагюрище /1 град и 8 села/ и община Стрелча /1 град и 4 села/.
Старата сграда се е помещавала в частен имот, който е бил килимарски цех. През 1996 год. започва строежът на новата съдебна палата, която е официално открита на 06.01.1997 год. Сградата е на 3 етажа. На партера се намира съдебно-изпълнителната служба, служба по вписванията, Архива, архивни помещения, бюро „Съдимост” и помощни помещения. На втория етаж са разположени двете съдебни зали – Север и Юг, деловодството и стаи за съдебните секретари. На третия етаж са кабинетите на Председателя, съдии, Районна прокуратура, кабинети на административния персонал.
Общият брой на съдебната администрация е 19 служители.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация