C C C C A+ A A- X

Съдебни преводачи

 

С  П  И  С  Ъ  К 

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ

ЗА ПАЗАРДЖИШКИ СЪДЕБЕН РАЙОН

/2021 г./

 

  1. Инж. Лили  Нешева, Сертификат за ниво по немски език – С1, съгласно Общата Европейска езикова рамка;
  2. Илка  Енчева, гр. София, магистър славянска филология, македонски, словенски, сръбски, хърватски език;
  3. Красимир Иванов, образование средно – ЕСПУ с преподаване на чужди езици,включен в Списъка на физическите лица към Министерство на външните работи, които извършват преводи на документи от др.книжа от чужд на български език и от български на чужд език на територията на РБ за извършване на преводи от/на – английски език;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА АПЕЛАТИВЕН СЪД   ГР. ПЛОВДИВ 

                                               / МАГДАЛИНА ИВАНОВА/

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН  СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:

                                   

АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА  ГР. ПЛОВДИВ :

                                                     

                                     РЪКОВОДИТЕЛ НА АПЕЛАТИВНА  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД  ГР. ПАЗАРДЖИК:

                        /ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА/

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН  НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:  

 

           И.Ф. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -ПАЗАРДЖИК :

                                               /ВАСИЛ МАЛИНОВ/

 

                                  РЪКОВОДИТЕЛ НА  СПЕЦИАЛИЗИРАНА  ПРОКУРАТУРА

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД    ГР. ПАЗАРДЖИК:

   /МАРИАНА ШОТЕВА/   

     


Във връзка с Наредба № Н-1/16.05.2014 г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр.43 от 23.05.2014 г. Ви уведомяваме, че предложения за включване в списъците се правят до Административния ръководител – председател на Окръжен съд - Пазарджик. Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебните преводачи могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, както и лично кандидатите. Лицето, което кандидатства за включване в списъка, подава пред органа по чл.10, ал.3 и 4 от Наредбата заявление на хартиен и електронен носител, ведно с изискуемите се документи, описани в чл.12 от Наредбата. Предложения за вписване в списъка на съдебните преводачи се правят до края на м.септември на съответната календарна година.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация