C C C C A+ A A- X

Съдебни преводачи

 

С  П  И  С  Ъ  К 

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ

ЗА ПАЗАРДЖИШКИ СЪДЕБЕН РАЙОН

/2024 г./
обнародвани в ДВ бр. 4/12.01.2024г.

 

Инж. Лили Славчева Нешева, Сертификат за ниво по немски език – С1, съгласно Общата Европейска езикова рамка;

Илка Иванова Енчева, гр. София, магистър славянска филология, македонски, словенски, сръбски, хърватски език;

Татяна Тодорова Начкова, образование – висше – магистър - английска филология – превод и бизнес комуникация, филолог преводач и специалист по бизнес комуникация;

Асен Росенов Сираков, образование – средно, Сертификат по английски език за напреднали – ниво 2 - С1, издаден от Кеймбидж юнивърсити прес & асесмънт;

 

 

     


Във връзка с Наредба № Н-1/16.05.2014 г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр.43 от 23.05.2014 г. Ви уведомяваме, че предложения за включване в списъците се правят до Административния ръководител – председател на Окръжен съд - Пазарджик. Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебните преводачи могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, както и лично кандидатите. Лицето, което кандидатства за включване в списъка, подава пред органа по чл.10, ал.3 и 4 от Наредбата заявление на хартиен и електронен носител, ведно с изискуемите се документи, описани в чл.12 от Наредбата. Предложения за вписване в списъка на съдебните преводачи се правят до края на м.септември на съответната календарна година.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация