C C C C A+ A A- X

Съдебни преводачи

Съдебни преводачи: За съдебен район на Окръжен съд Пазарджик за 2020 г.

Във връзка с Наредба № Н-1/16.05.2014 г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр.43 от 23.05.2014 г. Ви уведомяваме, че предложения за включване в списъците се правят до Административния ръководител – председател на Окръжен съд - Пазарджик. Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебните преводачи могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, както и лично кандидатите. Лицето, което кандидатства за включване в списъка, подава пред органа по чл.10, ал.3 и 4 от Наредбата заявление на хартиен и електронен носител, ведно с изискуемите се документи, описани в чл.12 от Наредбата. Предложения за вписване в списъка на съдебните преводачи се правят до края на м.септември на съответната календарна година.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация