C C C C A+ A A- X

Достъп на журналисти до публични съдебни заседания

Дата на публикуване 26 май 2020 Последна редакция 26 юни 2020 Новини Отпечатай

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 206  
26.05.2020 г.

   Подписаната ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА СЕРАФИМОВАадминистративен ръководител-председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ и решение по протокол № 15 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 12.05.2020 г., изменено и допълнено по протокол №16/19.05.2020 г. относно приети Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия и във връзка с организацията на работа на Пресслужбата в Съдебна палата-Пазарджик

РАЗПОРЕЖДАМ:

  1. Отменям т.9 на Разпореждане № 192/13.05.2020 г. в частта, в която не се допускат представители на медиите в Съдебната Палата гр. Пазарджик.
  2. Достъпът на журналисти до публични съдебни заседания по наказателни дела ще се осъществява при следните правила:
    • Пресслужбата уведомява журналистите предварително за насрочени наказателни дела на Окръжен и Районен съд – Пазарджик. Журналистите подават предварителна заявка по образец на електронните пощи на Пресслужбата: prsydpz@abv.bg или pr@court-pz.info. Заявките следва да бъдат подавани до 15.30 ч. на деня, предхождащ този на съдебното заседание.
    • След решение на съдебния състав, журналистите получават разрешение за присъствие на съдебното заседание при стриктно спазване указанията на здравните органи и без технически средства за запис. Позволено е снимане с камера в залата 5 минути преди влизане на съдийския състав и до снемане самоличността на присъстващите.
    • Служителят “Връзки с обществеността” предоставя списък с журналистите на ОЗ “Съдебна охрана – Пазарджик”, които следва да бъдат допуснати в Съдебната палата.
    • В случаите, при които присъствието в залата е невъзможно, на журналистите ще бъде изпратено прессъобщение за хода на делото и ще им бъде предоставен обезличен протокол от съдебното заседание, след подписването му от Председателя на съдебния състав. Същият ще бъде изпращан на електроните пощи на медиите, заявили интерес и ше бъде публикуван на интернет страницата на съда https://pazardzhik-os.justice.bg/ в раздел “Новини и прессъобщения”.

Настоящото разпореждане да се сведе чрез електронните пощи до знанието на съдиите и съдебните служители в Окръжен съд-Пазарджик, за сведение и изпълнение, както и да бъде поместено на интернет страницата на съда.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация