C C C C A+ A A- X

На 20.08.2020 г. Информационният център на Окръжен съд - Пазарджик, регистратурата и деловодствата на съда да работят със съкратено работно време от 08:30 до 14:00ч.

Дата на публикуване 19 август 2020 Последна редакция 19 август 2020 Новини Отпечатай

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е  №   383 /18.08.2020

гр. ПАЗАРДЖИК

 

 

       Подписаната ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА- Административен ръководител- председател на  Окръжен  съд - Пазарджик   на  основание чл. 86, ал. 1 от ЗСВ и Решение на Пленума на Висш съдебен съвет по протокол №19/23.07.2020 г., относно внедряването на Единната информационна система на съдилищата и конкретно в Окръжен съд – Пазарджик на 20 и 21.08.2020 г.

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

На 20.08.2020 г. Информационният център на ОС - Пазарджик, регистратурата и деловодствата на съда да работят със съкратено работно време , а именно от 08:30 до 14:00 ч.

 

Разпореждането да се изпрати по ел.пощи на съдиите и съдебните служители от адм.секретар.

 

Копие от Разпореждането да се изпрати до ОП-Пазарджик, председателя на АК - Пазарджик, ОД-МВР – Пазарджик и ОЗ“Охрана“, за сведение.

 

На интернет – страницата да се публикува съобщение във връзка с настоящето Разпореждане.

 

 

                                                         /П/          

(ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация