C C C C A+ A A- X

Удължава се срока на обявената извънредна епидемична обстановка

Дата на публикуване 30 юли 2021 Последна редакция 1 декември 2021 Новини Отпечатай

РАЗПОРЕЖДАНЕ №  717 /30.11.2021 г.

гр. Пазарджик

 

            Подписаната  ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА –административен ръководител-зам.председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ във връзка с Решение на Министерския съвет от 24 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 март 2022 г., Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия /Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по
протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г.
, изм. и доп. По протокол № 21/01.06.2021 г./ във връзка с организацията на работа в Съдебна палата-Пазарджик, за периода от 01.12.2021 г. до 31.03.2022 г.

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

         УДЪЛЖАВАМ действието Разпореждане №318/03.06.2021г.,т.ІІ и Разпореждане №319/03.06.2021 г. на административния ръководител-председател на ОС-Пазарджик, за периода от 01.12.2021 г. до 31.03.2022 г.

Разпореждането да се сведе чрез ел.поща от административния секретар до знанието на съдиите и служителите в Окръжен съд-Пазарджик, за сведение и изпълнение.

 

Разпореждането да се изпрати по електронна поща до административните ръководители на Районен съд-Пазарджик и Окръжна прокуратура-Пазарджик, Агенция по вписванията и ОЗ Охрана-Пазарджик, за сведение и разпореждане относно организацията на работата на съдии и служители.

           Да се изготви съобщение във връзка с удължаване действието на издадените разпореждания, което да се публикува на интернет страницата на Окръжен съд - Пазарджик, ведно с разпореждането.

 

           Копие от разпореждането да се постави на видно място в Информационен център на Съдебна палата - Пазарджик.

Разпореждането да бъде изпратено на електронния адрес на сектор "Връзки с обществеността" към ВСС: pkp@vss.justice.bg, като се приложи линк към съобщението, публикувано на интернет страницата на съда.

 

 

 

 

 

    ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА

    административен ръководител -

                                                   председател на Окръжен съд-Пазарджик


РАЗПОРЕЖДАНЕ №544/31.08.2021 г.

гр. Пазарджик

  Подписаният АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - Заместник на административния ръководител-зам.председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ и във връзка с Решение №629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, Заповеди РД-01- 743/31.08.2021 г. и РД-01-745/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. IX.4. от Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия /Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г., изм. и доп. По протокол № 21/01.06.2021 г./ във връзка с организацията на работа в Съдебна палата-Пазарджик, за периода от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г.

РАЗПОРЕЖДАМ:

  УДЪЛЖАВАМ                    действието                    Разпореждане №318/03.06.2021г.,т.П и Разпореждане №319/03.06.2021 г. на Административния ръководител-председател на ОС-Пазарджик, за периода от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г. Разпореждането да се сведе чрез ел.поща от адм.секретар до знанието на съдиите и служителите в Окръжен съд-Пазарджик, за сведение и изпълнение.

  Разпореждането да се изпрати по ел.поща до знанието на административните ръководители на Районен съд-Пазарджик и Окръжна прокуратура-Пазарджик, Агенция по вписванията и 03 Охрана- Пазарджик, за сведение и разпореждане относно организацията на работата на съдии и служители.

  Да се изготви съобщение във връзка с удължаване действието на издадените разпореждания, което да се публикува на интернет страницата на Окръжен съд - Пазарджик, ведно с разпореждането.


РАЗПОРЕЖДАНЕ №491/30.07.2021 г.
гр. Пазарджик

     Подписаният АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ - Заместник на административния ръководител - зам. председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ и във връзка с Решение №547 на Министерския съвет от 28.07.2021 г. за удължаване на срока на обявената извънредна епидемична обстановка, Заповеди РД-01- 646/29.07.2021 г. и РД-01-647/29.07.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. IX.4. от Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия /Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г., изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г., изм. и доп. По протокол № 21/01.06.2021 г./ във връзка с организацията на работа в Съдебна палата-Пазарджик за периода 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г., вкл.

РАЗПОРЕЖДАМ:

    УДЪЛЖАВАМ действието Разпореждане №318/03.06.2021г.,т.2 и Разпореждане №319/03.06.2021 г. на Административния ръководител-председател на ОС-Пазарджик, за периода от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

    (АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ)

Зам. на административния ръководител -

Зам. председател на ОС-Пазарджик

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация