C C C C A+ A A- X

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

Дата на публикуване 14 юли 2023 Последна редакция 24 юли 2023 Съобщение Отпечатай

Днес в Зала № 1 на Съдебната палата гр. Пазарджик учениците от XI „в“ клас от паралелка „Съдебна администрация“ при ПГИМ гр. Пазарджик получиха удостоверенията си за активно участие в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“.

В рамките на тази инициатива се проведе производствената им практика в периода 3 – 14 юли 2023 г. в Окръжен и Районен съд – Пазарджик.

Капка Вражилова разказа за работата си като районен съдия и изнесе лекция за престъпленията, извършени при шофиране след употреба на наркотици, след което младежите присъстваха на съдебно заседание по наказателно дело за същия казус.

Презентация на тема „Киберсигурност – какви заплахи ни дебнат в Интернет?“ беше представена от системния администратор на Окръжен съд – Пазарджик Мариан Попов. Той разясни понятието „компютърна сигурност“, видовете уязвимости и атаки, кои са най-уязвимите обекти /сайтове на институции, потребителски устройства, банки и др./ Стажантите получиха ценни съвети как да защитят данните си чрез антивирусни програми, защитни стени, сигурни операционни системи, хардуерни ключове и двуфакторно удостоверяване.

Окръжният съдия Красимир Комсалов запозна учениците със същността на явлението „трафик на хора“ като им приведе конкретни примери от съдебната си практика, свързани с това престъпление, наричано още и съвременното робство. Магистратът им разясни правната същност, видовете трафик на хора (вътрешен и международен) като ги запозна и с правата на жертвите на трафик. Най-любопитно за младежите бяха постановените присъди и наложените наказания на извършителите.

В продължение на лекцията беше организирано и посещение на Местната комисия за борба с трафика на хора. Единадесетокласниците посетиха Община Пазарджик, където от секретаря на комисията имаха възможност да получат информация за нейната дейност и за превенционните дейности, които са акцент в работата ú. За спомен от посещението си всеки един от тях получи тениска от Похода за свобода, който традиционно се организира от фондация в подкрепа на жертвите на трафик на хора. Учениците бяха информирани и за възможността да докладват сведения за рисково поведение на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора.

В хода на стажа Десислава Ралинова сподели своя опит като граждански съдия и представи темата „Домашно насилие“. Окръжният магистрат им обясни за често срещаните форми, негативните последствия върху жертвите и обществото и им посочи какви мерки съществуват за защита на пострадали от домашно насилие.

За периода 3-14 юли всички ученици имаха възможност да се запознаят отблизо с дейността на различните служби на Окръжен съд – Пазарджик. В служба “Регистратура” беше онагледена технологията на движение на съдебните книжа от тяхното постъпване, работа с граждани и деловодните системи.

В Наказателно, Търговско и Въззивно гражданско деловодство беше представена работата с Единната информационна система на съдилищата, съответните видове дела и съдебни актове, деловодни книги и регистри.

Призовкарите посочиха своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.

В служба “Архив” бяха очертани рамките за архивиране и съхранение на делата, начина на водене на архивните книги, как се преглеждат и унищожават делата с изтекъл срок на съхранение.

Инициативата е част от споразумение, сключено между Висш съдебен съвет и Образователната програма МОН относно Образователна програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебен план по специалност „Съдебна администрация“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация