C C C C A+ A A- X

УДЪЛЖАВАНЕ действието на срока по издадени Разпореждания №192/13.05.2020 г., №196/14.05.2020 г., №198/14.05.2020 г. и №206/26.05.2020 г., считано от 01.07.2020 г. до 15.07.2020 г.

Дата на публикуване 30 юни 2020 Последна редакция 30 юни 2020 Новини Отпечатай

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 255

гр. Пазарджик, 29.06.2020 г.

 

 

         Подписаната ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА СЕРАФИМОВА- административен ръководител-председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ във връзка с т. 29 от решение на Министерски съвет от 24.06.2020 г. за удължаване на срока на обявената с решение № 325 на Министерски съвет от 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с решение № 378 от 2020 г. и организиране работата в Окръжен съд-Пазарджик в условията на пандемия от вируса COVID-19

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

І. УДЪЛЖАВАМ действието на срока по издадени Разпореждания №192/13.05.2020 г., №196/14.05.2020 г., №198/14.05.2020 г. и №206/26.05.2020 г., считано от 01.07.2020 г. до 15.07.2020 г.

ІІ. УТВЪРЖДАВАМ График за дежурства на съдиите и съдебните служители за периода 01.07.-15.07.2020 г. /Приложение №1/

Настоящото разпореждане да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители от ОС – Пазарджик.

 

За Разпореждането по т.І да се уведомят, Висш съдебен съвет,  административните ръководители на Районен съд-Пазарджик, Окръжна прокуратура-Пазарджик, за сведение и изпълнение, както и Началника на ОЗ“Охрана“ – Пазарджик.

 

                                                                            /П/

                                                         (ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА)

                                                                       Административен ръководител

                                                         председател на ОС-Пазарджик

Свързани файлове

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация