C C C C A+ A A- X

Удължена извънредна епидемична обстановка в Република България от 01.05.2021г. до 31.05.2021г.

Дата на публикуване 29 януари 2021 Последна редакция 29 април 2021 Новини Отпечатай

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ №249

гр. Пазарджик, 29.04.2021г.

 

Подписаната ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА СЕРАФИМОВА- административен ръководител- председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ във връзка със Заповед № РД-01-273/ 29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, относно удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. и организиране работата с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите и работещите в сградата на Съдебна палата-Пазарджик

РАЗПОРЕЖДАМ:

УДЪЛЖАВАМ действието на срока по издадени Разпореждания № 162/23.03.2020 г., №192/13.05.2020 г.,/изм. и допълнено с Разпореждане № 200/19.05.2020 г., № 206/26.05.2020 г. и № 454/25.09.2020 г./, №196/14.05.2020 г., №198/14.05.2020 г., считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г., вкл.

Настоящото разпореждане да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители от ОС - Пазарджик.

Разпореждането да се изпрати по електронна поща на Висш съдебен съвет за сведение, на административните ръководители на Районен съд- Пазарджик, Окръжна прокуратура-Пазарджик, Адвокатска колегия - Пазарджик и да се връчи на Началника на ОЗ “Охрана“ - Пазарджик за сведение и изпълнение.

Разпореждането да се публикува на сайта на Окръжен съд- Пазарджик.

 


РАЗПОРЕЖДАНЕ № 39

гр. Пазарджик, 29.01.2021г.

 

    Подписаната ЕЛЕОНОРА  ПЕТРОВА  СЕРАФИМОВА-

административен ръководител- председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал. 1 от ЗСВ във връзка със Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването, относно удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и организиране работата с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите и работещите в сградата на Съдебна палата-Пазарджик

РАЗПОРЕЖДАМ:

I. УДЪЛЖАВАМ действието на срока по издадени Разпореждания № 162/23.03.2020 г., 192/13.05.2020 г.,/изм. и допълнено с Разп. №№ 200/19.05.2020 г., 206/26.05.2020 г. и 454/25.09.2020 г./, 196/14.05.2020 г., №2198/14.05.2020 г., считано от 01.02.2021г. до 30.04.2021г., вкл.

Настоящото разпореждане да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители от ОС — Пазарджик.

Разпореждането да се изпрати по електронна поща на Висш съдебен съвет за сведение, на административните ръководители на Районен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура - Пазарджик, Адвокатска колегия Пазарджик и да се връчи на Началника на 03”Охрана” — Пазарджик за сведение и изпълнение.

Разпореждането да се публикува на сайта на Окръжен съд –Пазарджик.

Свързани файлове

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация