C C C C A+ A A- X

Удължаване действието на срока по издадени Разпореждания №192/13.05.2020г., изм. и допълнено с Разп. № 200/19.05.2020г. и 206/26.05.2020г., №196/14.05.2020г., №198/14.05.2020г., считано от 16.07.2020 г. до 31.07.2020 г.

Дата на публикуване 15 юли 2020 Последна редакция 16 юли 2020 Новини Отпечатай

РАЗПОРЕЖДАНЕ №292

гр. Пазарджик, 15.07.2020г.     

   Подписаната ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА СЕРАФТИОВА-административен ръководител-председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ във връзка с решение на Министерски съвет от 15.07.2020 г., относно удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 юли 2020 г. и организиране работата в условията на пандемия от вируса COVID-19 с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите и работещите в сградата на Съдебна палата-Пазарджик

РАЗПОРЕЖДАМ:

I.  УДЪЛЖАВАМ действието на срока по издадени Разпореждания №192/13.05.2020г., изм. и допълнено с Разп. № 200/19.05.2020г. и 206/26.05.2020г., №196/14.05.2020г., №198/14.05.2020г., считано от 07.2020 г. до 31.07.2020 г.

II. Да не се насрочват съдебни заседания за УПО в ден вторник до 13 ч. и в целия ден петък.

III. Дежурните съдии от НО ще разглеждат бързи производства, посочени в чл. З, ал. 2 от Правилата за разпределение и образуване на постъпващите дела в ОС-Пазарджик и делата по чл. 70 НК за УПО, като делата, постъпили до ден сряда се разпределят на дежурния за текущата седмица, а постъпилите в дните четвъртък и петък се разпределят на дежурния наказателен съдия за следващата седмица.

IV. Дежурните съдии от ТО ще разглеждат постъпващите дела по чл. 390 ГПК и чл. 19, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, във връзка с чл. 536 от ГПК.

Настоящото разпореждане да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители от ОС Пазарджик.

Разпореждането по т. I. да се изпрати по електронна поща на Висш съдебен съвет, административните ръководители на Районен съд-Пазарджик, Окръжна прокуратура-Пазарджик и да се връчи на Началника на 03”Охрана” — Пазарджик за сведение и изпълнение.

Свързани файлове

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация