C C C C A+ A A- X

УДЪЛЖАВАМ действието на срока по издадени Разпореждания № 162/23.03.2020 г., №192/13.05.2020 г.,/изм. и допълнено с Разп. №№ 200/19.05.2020 г., 206/26.05.2020 г. и 454/25.09.2020 г./, №196/14.05.2020 г., №198/14.05.2020 г., считано от 01.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

Дата на публикуване 30 ноември 2020 Последна редакция 1 декември 2020 Новини Отпечатай

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 593

гр. Пазарджик, 30.11.2020 г.

         Подписаната ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА СЕРАФИМОВА- административен ръководител- председател на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1 от ЗСВ във връзка с решение на Министерски съвет от 25.11.2020 г., относно удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31.01.2021 г. и организиране работата в условията на пандемия от вируса COVID-19 с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите и работещите в сградата на Съдебна палата-Пазарджик

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

І. УДЪЛЖАВАМ действието на срока по издадени Разпореждания № 162/23.03.2020 г., №192/13.05.2020 г.,/изм. и допълнено с Разп. №№ 200/19.05.2020 г., 206/26.05.2020 г. и 454/25.09.2020 г./, №196/14.05.2020 г., №198/14.05.2020 г., считано от 01.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

Настоящото разпореждане да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители от ОС – Пазарджик.

Разпореждането да се изпрати по електронна поща на Висш съдебен съвет за сведение, на  административните ръководители на Районен съд-Пазарджик, Окръжна прокуратура-Пазарджик, Адвокатска колегия -Пазарджик и да се връчи на Началника на ОЗ“Охрана“ – Пазарджик за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

                   /П/
                       ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА

                                                                       Административен ръководител

                                                         председател на ОС-Пазарджик

 

Изготвил: СА

Свързани файлове

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация